Jegger - Zabudowy i przyczepy samochodowe

Otwarcie pracowni szkoleniowych

Otwarcie pracowni

Oficjalne otwarcie pracowni szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.


Kolejny etap współpracy między firmą JEGGER a Starostwem Powiatowym i Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Na terenie naszej firmy uruchomione zostały dwie nowe pracownie szkoleniowe, w których uczniowie mogą kształcić się w dziedzinie mechatroniki, odnawialnych źródeł energii, mechaniki i elektryki samochodowej. Pracownie mają łączną powierzchnię około 150 m2.

W pracowni mechanicznej, przeznaczonej na prace ślusarskie i pomiarowe, uczniowie wykonywać będą czynności takie jak: lutowanie twarde i miękkie, operacje cięcia, gwintowania, wiercenia, rozwiercania, piłowania, wykonywania połączeń w technologii zgrzewania, klejenia, skręcania, zaprasowywania i inne. Powstanie także stanowisko do wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem układu hydraulicznego oraz stanowiska egzaminacyjne dla zawodu ślusarz.

Druga pracownia przeznaczona została na na wykonywanie prac związanych z montażem odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Znajdą się w niej także stanowiska egzaminacyjne dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Więcej informacji i zdjęć na stronie Radia Elka.

Innowacyjna Gospodarka